ÄR DET RIMLIGT ATT ERBJUDA EN DIGITAL SJÄLVHJÄLPSMETOD MOT STRESS OCH TRAUMA?

”Det finns vissa saker man kan göra själv för att hantera besvären.

När det gäller att hantera ångest eller plågsamma tankar, känslor eller minnesbilder
finns det tekniker som man kan prova på egen hand för att må bättre.”

Säger Kris- och Traumacentrum, Stockholm på sidan:
http://krisochtraumacentrum.Se/kunskap-om-trauma/egenvard/

—–

Projektet innehåller i denna fas förberedelser för utvärdering och
framtida svensk evidens av digitala självhjälpsmetoder.

Projektet leds av Strikersoft med aktivt deltagande av
EFT Förbundet och Peaceful Heart Network.

Projektet knyter löpande till sig en bred referensgrupp,
med bred förankring i vård och omsorg relaterat till
målgruppen, dessa och etablerade metoder.

Ur referensgruppen och projektgruppen kommer några parter
under hösten att bilda konsortium för vidareutveckling
och validering i projektets steg 2.

Vinnova stödjer detta projekt i Steg 1 Initiering, t.o.m. januari 2018,
vilket inkluderar framtagande av en smartphone app och
etablerandet av ett konsortium som vill validera, utveckla och
integrera självhjälpslösningen i sina digitala kanaler.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara