ÄR DET RIMLIGT ATT ERBJUDA EN DIGITAL SJÄLVHJÄLPSMETOD MOT STRESS OCH TRAUMA?

Att jobba själv med stress och trauma, parallellt med traditionell behandling, finns det flera experter som tycker man kan göra. Det finns ett behov att ha flera varianter för att möta olika människors behov, se några citat nedan:

”Eftersom EFT är en enkel, snabb, billig och självadministrerande metod utan synbara negativa bieffekter, är det väl värt att rekommendera EFT som en tilläggsbehandling för individer med posttraumatiskt syndrom (PTSD).”
Gunilla Brattberg, Leg. läkare, docent i hälso och sjukvårdsforskning i boken EFT för PTSD.

”Det finns vissa saker man kan göra själv för att hantera besvären. När det gäller att hantera ångest eller plågsamma tankar, känslor eller minnesbilder finns det tekniker som man kan prova på egen hand för att må bättre.”
Kris- och Traumacentrum, Stockholm på sidan: http://krisochtraumacentrum.Se/kunskap-om-trauma/egenvard/

”Eftersom stress är allmänt och relevant för alla är en grundligare förståelse av stresshanteringstekniker avgörande för att förebygga stressrelaterad sjukdom och förbättra hälsan totalt sett. Därför bör den integreras i alla förebyggande nivåer, adresserande olika befolkningars behov i olika miljöer.”
Liza Varvogli och Christina Darviri, Athens Medical School, i Health Science Journal

—–

Detta projekt innehåller i denna fas förberedelser för utvärdering och
framtida svensk evidens av digitala självhjälpsmetoder med så kallade tapping metoder.
OBS: Ovan citerade personer/organisationer är inte deltagare i detta projektet.

Projektet leds av Strikersoft med aktivt deltagande av
EFT Förbundet och Peaceful Heart Network.

Projektet knyter löpande till sig en bred referensgrupp,
med bred förankring i vård och omsorg relaterat till
målgruppen, dessa och etablerade metoder.

Ur referensgruppen och projektgruppen kommer några parter
under hösten att bilda konsortium för vidareutveckling
och validering i projektets steg 2.

Vinnova stödjer detta projekt i Steg 1 Initiering, t.o.m. januari 2018,
vilket inkluderar framtagande av en smartphone app och
etablerandet av ett konsortium som vill validera, utveckla och
integrera självhjälpslösningen i sina digitala kanaler.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara