Kalender

DATUM

 • 21/4 2017: Uppstartsmöte och konstituerande styrgruppsmöte
 • 26-27/4 2017, Vitalismässan, Göteborg: Pre-prototyp av smartphone app demonstreras av Sara Bern i Strikersofts monter
 • 3/5 & 10/5 2017: Dialogmöte 1 & 2
 • 1/6 2017: Vinnovakonferens
 • 9/6 2017 kl. 9-12: Första referensgruppsmötet hålls på SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa, Hornsgatan 20, Stockholm
 • Hösten 2017:
  • Augusti: Demoapp på svenska färdig (Tas fram på teknikbasen ORDO av Strikersoft med metoderna EFT och TTT som första stressreducerande metoder.)
  • Referensgruppsinteraktion månatligen.
  • Konsortie för steg 2 bildas. Behovskartläggning och planering för fas två.
  • Folkhälsoekonomiska modellutkastet och utvärderingsmodell för validering av självhjälpslösningen tas fram
 • Jan 2018: slutrapport till Vinnova

TIDSPLAN FÖR PROJEKTET – ÖVERSIKT

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara