Om oss

HUVUDANSVARIGA ORGANISATIONER

 

 

 

 

 

Projektparter är Strikersoft som tillsammans med EFT förbundet och Kaimuk beviljats stöd av Vinnova för Steg 1 av detta projekt. Se fullödigare beskrivning nedan.

Till projektet knyts också en bredare referensgrupp. Peaceful Heart Network har redan anslutit sig som aktivt bidragande i arbetsgruppen i Steg 1 och deltar i framtagandet av projektets demoapplikation.

STYRGRUPP

 • Fredrik Wångberg, VD Strikersoft
 • Gun-Marie Engström, EFT förbundet
 • Björn Söderberg, Grundare Kaimuk och MyHealth24 seven

ARBETSGRUPP

 • Sara Bern, Strikersoft och EFT förbundet
 • Ulf Sandström, Peaceful Heart Network
 • Roberg Berg, Strikersoft
 • Joanna Armstrong, EFT förbundet
 • Björn Söderberg, Kaimuk

Strikersoft

 • Strikersoft är ett IT-bolag som hjälper företag och organisationer att förverkliga sina idéer genom att hitta de bästa tekniska och kommersiella lösningarna på nya disruptiva affärsidéer inom fokusområdena e-hälsa, Telecom/IT samt säkerhet. De hjälper också organisationer att bli mer effektiva genom att digitalisera processerna och erbjuda starkare användarupplevelser. Företaget startade 2006 och har idag 45 anställda. Huvudkontoret ligger i Kista där även projektledningen och försäljning finns. R&D är placerat i Kiev i Ukraina, en region som idag är rankad 4a i världen räknat på antalet professionella IT utvecklare.
  Strikersoft har god erfarenhet från vården och hälsoappar, bland annat i samverkan med Karolinska och Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH). Ett mobilt arbetssätt, effektivare processer och införande av undersökningsresultat direkt in i systemen, är några av de verktyg som visat sig ge reell patientnytta och frigjort värdefull tid för vårdpersonalen att ägna sig åt det viktigaste, patienten.
 • Strikersoft har två produkter inom e-hälsa för att hjälpa vård och omsorgen med sina utmaningar: SwipeCare och Ordo.
 • Projektledare är Sara Bern på Strikersoft (som också är styrelseledamot i EFT förbundet). Sara har redan i dag en stressreducerande iPhone applikation på engelska och arabiska, GO EFT Tapping. Under 2016 kontaktades hon av Dr Al-Hadethe från Bagdad som efterfrågade en översättning av appen till arabiska eftersom den arabiska offenliga vårdsektorn är helt otillräcklig. Appen är nu nedladdad i 83 länder i över 4950 exemplar. Du når Sara på: 070-6563120 eller sara@goldenopportunity.se
Flödet i engelska appen, allt guidat med ljudfiler
Samma flöde finns i arabiska appen. Telefonens språk avgör vilken som börjar.

EFT förbundet

 • EFT Förbundet är en ideell och oberoende yrkesorganisation som representerar certifierade och yrkesverksamma EFT-behandlare (Emotional Freedom Techniques). EFT Förbundet främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa genom att som yrkesförbund stödja terapeuter som jobbar med metoden EFT, vilken är en utvecklad form av Thought Field Therapy (TFT).
 • EFT Förbundet etablerar och upprätthåller kraven på etik och uppförande som krävs av internationellt reglerande organ. EFT Förbundet stöttar medlemmar vid problem som kan uppstå i deras professionella utövande av knackningsmetoder, samt genom att vara ett forum för utbyte av idéer och kunskap. De skapar medvetenhet om och förtroende för EFT metoden genom årligt deltagande på flera branschmässor, sin websida, sociala medier.
 • American Psychology Association (APA) i USA har erkänt EFT som evidensbaserad behandlingsmetod för en rad stressrelaterade tillstånd (bl.a. fobier, ångest, depression och PTSD), vilket visas i Feinsteins artikel i APA Journal (Ref 20).
  I England får allmänläkare remittera patienter till AAMET-certifierade EFT-terapeuter.
 • Forskningsstatus på EFT? I EFT förbundets remissyttrande till Socialstyrelsen finns en sammanställning över senaste forskningsläget på ingående metoder i detta projekt, inklusive nyligt gjorda metaanalyser som visar evidens på God och Mycket god behandlingseffekt för vanligt förekommande tillstånd hos projektets målgrupper (tex: stress, depression, ångest och PTSD).

Kaimuk

 • Kaimuk, står för affärsutveckling. Det är ett holdingbolag som knyter samman flera innovativa företag i hälsobranschen. T.ex. MyHealth24seven. MyHealth24Seven grundades av Björn Söderberg och Torben Rugge som tillsammans har många års sjukvård, kommunikation och digital teknik praktisk erfarenhet. MH24S bildades för att få det bästa i digitala vårdlösningar till Norden med uppdraget att ge stöd till patienter med långvariga tillstånd som KOL, CHF och diabetes. Kaimuk samarbetar med en pionjär inom digitala sjukvården vars produkter har visat sig hjälpa patienter att undvika onödiga akutfall och sjukhusvistelser.

 

REFERENSGRUPP

Projektet knyter löpande till sig en bred referensgrupp, med bred förankring i vård och omsorg relaterat till målgruppen, dessa och etablerade metoder. Ur referensgruppen och projektgruppen kommer några parter under hösten att bilda konsortium för vidareutveckling och validering i projektets steg 2.

Peaceful Heart Network grundad av Gunilla Hamne och Ulf Sandström är redan med i referens- och arbetsgruppen.

 • Peaceful Heart Network har oerhört stor erfarenhet från arbete med också svårt traumatiserade personer, framförallt i Afrikaregionen. De driver två trauma center i Kongo. Se spridningen av metoden på karta och statistiken på deras uppföljning i trauma tapping centers.
 • Deras TTT metod är en ordlös variant av TFT och EFT metoderna (Thought Field Therapy och Emotional Freedom Techniques) och den lämpar sig utmärkt för traumatiserade personer. Med terapeut kallas TTT metoden Trauma Tapping Technique. Som självhjälp går den under namnet Tension Tapping Technique. Metoden fungerar väl t.o.m. i gruppsessioner med folk från flera regioner som kan ha legat i fejd med varandra.
 • Peaceful Heart har redan i dag en responsiv websida för sin traumareducerande metod som enkelt kan användas från smartphones. Bilderna är tecknade vilket underlättar målgrupper av olika nationalitet, ålder, genus m.m.
 • De har också gjort en slags smartphone ”app” i form av en engelsk responsiv websida som funkar på smartphones som är eller har varit uppkopplade.
           

Uppdrag Psykisk Hälsa

 • Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för 2016. Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på SKL.
 • Deras arbete för flyktingar och nyanlända kan du läsa mer om här.
 • Ansvarig Projektchef Ing-Marie Wieselgren, Henrik Tunér deltar i denna referensgruppen.

Capio Psykiatri

 • Capio Psykiatri är en av de största privata vårdgivarna inom psykiatrisk specialistvård i Sverige.
 • Verksamheten bedrivs på 14 platser i fem landsting via tidsbestämda vårdavtal och ackrediteringar för fritt vårdval. Capio Psykiatri behandlar patienter inom vårdområdena allmänpsykiatri, beroendemedicin och ätstörningar.
 • Lotta Olmarken Ingler – Affärsområdeschef för Capio Psykiatri deltar i referensgruppen.

Arbetsförmedlingen – Enheten Integration och Etablering

 • Enheten Integration och Etablering skapar  förutsättningar för att personer som är nya i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Etableringsinsatserna snabbar på individens väg till arbete eller studier. Etableringsinsatserna görs i samverkan med flera olika aktörer, och det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret. Samverkanspartner är framför allt Migrationsverket, kommuner, Länsstyrelsen och Försäkringskassan. På så vis skapar vi en sammanhållen etableringsplanering och kan ge nyanlända i Sverige en möjlighet att snabbt hitta arbete.
 • Maria Pilblad, Kvalificerad Handläggare, Arbetsförmedlingen | Förmedlingsavdelningen – Enheten Integration och Etablering deltar i referensgruppen.

Stress-Fri Intra AB

 • Stress-Fri Intra Catarina Guldberg, grundare. Arbetar som KBT samtalsterapeut, coach och kursledare, Socionom, Dipl kognitiv samtalsterapeut, Cert EFT terapeut, Cert karriärcoach, Dipl Intuitiv healingterapeut, Beteendevetare. Finns på Helhetshälsan i Stockholm.

Nawar Alolabi

 • Nawar Alolabi är nyanländ flykting från Syrien. Fick PUT 2016. Nawar jobbar idag på ett boende för ensamkommande i Norrtälje.
 • Nawar har gjort TTT introduktionen på arabiska på TTT videon.

Rahmat Rezai

 • Rahmat Rezai kom som ensamkommande barn från Afghanistan 2009. Har nu uppehållstillstånd och jobbar på Furuhaga HVB hem i Leksand. Rahmat bor tillsammans med sin bror och sin kusin varav en är asylsökande och den andra har fått avslag på sin ansökan och överklagar för närvarande domen. Rahmat började med GO EFT Tapping för flera år sedan och har också visat Tapping på sin arbetsplats i samband med Röda Korsets personalutbildning.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara