Kaiser Permanente, en av USAs största vårdgivare, rekommenderar nu EFT för PTSD

Kaiser Permanente är en av USAs största vårdgivare, med över 10 miljoner patientbesök per år. Väldigt många människor har Kaiser Permanente som förval via arbetsgivarens sjukförsäkringsprogram och måste alltså vända sig just dit för sin vård.
Kaiser Permanente har i sin tidning Permanente Journal våren 2017 publicerat en artikel om EFT där det finns rekommendationer för antalet EFT-sessioner när det gäller PSTD.
Korta slutsatsen översatt till svenska: 
Vi rekommenderar en stegvis vårdmodell med 5 EFT-terapisessioner för subklinisk PTSD och 10 sessioner för Klinisk PTSD, i tillägg till gruppterapi, onlinehjälpmedel och socialt stöd. Kunder som inte svarar på detta ska hänvisas till lämplig vidarevård.
”Subklinisk” betyder ”inte fullt utvecklad sjukdom”: Subklinisk är en medicinsk term för en ej fullt utvecklad sjukdom. Därför förekommer inga, eller mycket milda, symtom på sjukdomen. Begreppet används både på infektioner och på bl.a. ämnesomsättningssjukdomar.
Den längre slutsatsen i översättning här:
SLUTSATS
Enligt publicerade rapporter, systematiska recensioner av publicerade studier, en meta-analys av sju RCTs och terapeuter, så är konsensus att de flesta fall av PTSD remidieras på upp till 10 EFT-sessioner. Som en säker, effektiv och lättlärd självhjälpsmetod bör EFT erbjudas kunderna som första behandlingsalternativ omedelbart efter diagnos. Gruppterapi med involverade familjemedlemmar kan förstärka behandlingseffekterna genom socialt stöd, och tillgång till ”Battle Tap” ger Veteraner och soldater tillgång till EFT när och varsomhelst. En strukturerad bevisbaserad protokoll bör spridas till kliniker och institutioner som ansvarar för PTSD-behandling. För de patienter som inte svarar rekommenderas lämplig medicinering och intensiv individuell psykoterapi, särskilt i fall av komplex PTSD.
 
Med vänliga hälsningar
GunMarie Engström
Styrgruppen för projektet Digital Egenvård
Styrelsemedlem EFTförbundet Sverige

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *