Nu är Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen också på!

Jätteroligt att Arbetsförmedlingen – Etablering och Integrering valt att gå med i referensgruppen och likaså Socialstyrelsens nyskapade: Nationellt Kunskapscentrum för ensamkommande barn. Se nedan.

Socialstyrelsen – Kunskapscentrum för ensamkommande barn

  • Kunskapscentrum för ensamkommande barn ska stimulera och förstärka kunskapsutveckling och kunskapsförmedling för arbetet med ensamkommande barn och unga inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det ska ta fram stöd och ge verksamheterna förutsättningar att ge målgruppen god vård och omsorg.
    Centrumet kommer att samverka med bland annat andra berörda statliga myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och representanter för civilsamhället. Uppdraget beräknas pågå fram till 2020.
  • Tina Trygg representerar Kunskapscentrum för ensamkommande barn

Arbetsförmedlingen – Enheten Integration och Etablering

  • Enheten Integration och Etablering skapar  förutsättningar för att personer som är nya i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Etableringsinsatserna snabbar på individens väg till arbete eller studier. Etableringsinsatserna görs i samverkan med flera olika aktörer, och det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret. Samverkanspartner är framför allt Migrationsverket, kommuner, Länsstyrelsen och Försäkringskassan. På så vis skapar vi en sammanhållen etableringsplanering och kan ge nyanlända i Sverige en möjlighet att snabbt hitta arbete.
  • Maria Pilblad, Kvalificerad Handläggare, Arbetsförmedlingen | Förmedlingsavdelningen – Enheten Integration och Etablering