Syfte

KORT FÖRKLARING

  • Traumatiserade, stressade flyktingar och nyanlända samt deras relaterade vård och omsorgspersonal behöver stöd med hjälp av en fri smartphone app för digitaliserad, individuell självreglering och egenvård.
  • Projektet tar i denna fas fram en fungerande utbyggnadsbar prototyp och etablerar ett konsortium som kommer att validera, utveckla och integrera lösningen i sina respektive erbjudanden till målgruppen.
  • Projektet samverkar med en referensgrupp med bred förankring i vård och omsorg relaterat till målgruppen och etablerade metoder.
  • Ett hälsoekonomiskt modellutkast och början till utvärderingsmodell i världsklass tas också fram i samråd med expertis.
  • Vinnova har beviljat stöd för projektets första fas: Steg 1 – Initiering.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER & RESULTAT

  • Flyktingar och nyanlända kan med denna lösning i högre utsträckning klara av att reglera sin stress och ångest på egen hand.
  • Deras vård och omsorgspersonal kan enkelt och var som helst utföra stressreglering och därmed bättre klara av sina jobb. Den psykosociala arbetsmiljön förbättras.
  • Effektmålen är bättre psykisk hälsa, höjd livskvalitet och snabbare integration av nyanlända i samhället.
  • Årliga svenska besparingspotentialen är minst 500 MSEK per förkortad ersättningsvecka bara i direkta besparingar på sjukpenning, sjuk-/aktivitetsersättningar, oräknat besparingar på minskat produktionsbortfall.

VISION

Detta projekt innehåller flera byggstenar för den akvedukt vi vill åstadkomma på sikt med påföljande samverkansprojekt.

 

Kommentar: Socialstyrelsens har gjort en rapport om nuläget i hälso och sjukvårdssituationen för målgruppen, ”Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – Slutrapport 2016”. Se  sammanfattning på länken ovan och rekommenderad läsning på sida 70-74 i rapporten.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara