Upplägg

PROCESSEN

Projektet knyter i denna fasen till sig en bred referensgrupp, ur vilken intressenter för ett konsortium kommer att bildas för vidare utveckling och validering i projektets steg 2.

Först kommer dialogmöten att hållas online i början av med potentiella referensgruppsdeltagare. Första referensgruppsmötet hålls 9/6 2017 på SKL/Uppdrag Psykisk Hälsas kontor.

Vi tar parallellt fram en prototyp av en smartphone applikation för målgruppen, som är tänkt att underlätta förståelse och förenkla för referensgruppsdeltagare att kunna få beslut och mandat för fortsatt utveckling, validering och integration i sina egna system.

En pre-prototyp som fristående app med två självreglerande metoder visades redan på Vitalis mässan i Göteborg, 25-27 april 2017. Pre-prototypen konfigurerades med metoderna från GO EFT Tapping och TTT på Strikersofts redan existerande app ORDO MOBI (på itunes: ORDO MOBI, Android: ORDO MOBI).

Evidensunderlaget för de ingående båda metoderna i Steg 1 finns bekrivet i EFT förbundets remissyttrande till Socialstyrelsen ang. Nationella Riktlinjer för depression och ångest. Utöver metaanalyserna så specifikt:

Sommaren 2017 började Kaiser Permanente aktivt rekommendera EFT för PTSD. Och US Veteran Administration (VA) har deklarerat EFT som en ”Generally safe approach”  för bland annat PTSD, depression, ångest och smärta.

Djupintervjuer med Dan Hasson kommer att göras för att förbereda för en utvärderingsmetod i världsklass som kan användas i steg 2.
Dan Hasson är forskare och författare som doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Han har en docentur i folkhälsa från Karolinska Institutet och har varit anknuten forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Idag är han anknuten forskare vid Mayo Clinic och arbetar utöver forskningen som bedrivs vid Stiftelsen Stressmottagningen med sina två företag Hasson Consulting Group AB och Interactive Health Group AB.

BYGGSTENAR – Projekt Steg 1 – Initiering

Efter steg 1 följer ett samverkansprojekt med det konsortie som etablerats under detta projektet. Där kommer självhjälpslösningen att integreras i valda digitala kanaler. En forskningsstudie i multicentermiljö kommer också att genomföras på självhjälpslösningen.

 

VISION om framtida effekter

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara